Sök Flygprovskontrollant

Här kan du söka kontrollant som kan genomföra kompetenskontroller, flygprov och kompetensbedömningar för flygcertifikat och tillhörande behörigheter.
OBS! För alla frågor angående ballongkontrollantbehörigheter referera till ballongfederation.

Behörigheter

En FE för flygplan har befogenhet att förrätta (de prov som utmärks med en asterix* kräver att kontrollanten gått vidareutbildning till flygprovskontrollant) följande prov:

 • flygprov* för utfärdande av PPL(A) samt flygprov* och kompetenskontroller för tillhörande klass-/typbehörighet för enpilotsflygplan, med undantag för komplexa enpilotsflygplan med höga prestanda
 • flygprov* för utfärdande av CPL(A) samt flygprov* och kompetenskontroller för tillhörande klass-/typbehörighet för enpilotsflygplan
 • flygprov* och kompetenskontroller för LAPL(A).
 • flygprov* för utfärdande av en bergsbehörighet
 • kompetenskontroller för tillhörande klass-/typbehörighet för enpilotsflygplan, med undantag för komplexa enpilotsflygplan med höga prestanda

En FE för helikoptrar har befogenhet att förrätta (de prov som utmärks med en asterix* kräver att kontrollanten gått vidareutbildning till flygprovskontrollant) följande prov:

 • flygprov* för utfärdande av PPL(H) samt flygprov* och kompetenskontroller för typbehörigheter för enmotoriga enpilotshelikoptrar som har förts in i ett PPL(H)
 • flygprov* för utfärdande av CPL(H) samt flygprov* och kompetenskontroller för typbehörigheter för enmotoriga enpilotshelikoptrar som har förts in i ett CPL(H)
 • flygprov* och kompetenskontroller för typbehörigheter för flermotoriga enpilotshelikoptrar som har förts in i ett PPL(H) eller CPL(H)
 • flygprov* och kompetenskontroller för LAPL(H).

Referens FCL.1005.FE.

En CRE har befogenhet att förrätta följande för enpilotsflygplan, med undantag för komplexa enpilotsflygplan med höga prestanda (de prov som utmärks med en asterix* kräver att kontrollanten gått vidareutbildning till flygprovskontrollant):

 • flygprov* för utfärdande av klass- och typbehörigheter
 • flygprov* för utökning av LAPL(A)-befogenheter till annan klass eller variant av flygplan
 • kompetenskontroller för
  • förlängning eller förnyelse av klass- och typbehörigheter,
  • förlängning och förnyelse av instrumentbehörigheter, under förutsättning att CRE:n uppfyller kraven i FCL.1010.IRE a,
  • förlängning och förnyelse av BIR (under förutsättning att CRE:n har genomfört 1 500 timmars flygtid som pilot på flygplan och 450 timmars flygtid enligt instrumentflygreglerna)

Referens FCL.1005.CRE

En innehavare av en IRE-behörighet har befogenhet att förrätta flygprov* för utfärdande samt kompetenskontroller för förlängning eller förnyelse av BIR eller IR (de prov som utmärks med en asterix* kräver att kontrollanten gått vidareutbildning till flygprovskontrollant).

 • *flygprov för utfärdande av BIR eller IR
 • kompetenskontroller för förlängning eller förnyelse av BIR eller IR

Referens FCL.1005.IRE

En TRE (typkontrollant) för flygplan eller vertikalstartande/- landande luftfartyg har befogenhet att förrätta (de prov som utmärks med en asterix* kräver att kontrollanten gått vidareutbildning till flygprovskontrollant) följande prov och kompetensbedömningar:

 • *flygprov för ett första utfärdande av typbehörigheter för flygplan
 • kompetenskontroller för förlängning eller förnyelse av typbehörigheter, BIR och IR
 • *flygprov för utfärdande av ATPL(A)
 • *flygprov för utfärdande av MPL, förutsatt att kontrollanten har uppfyllt kraven i FCL.925
 • *kompetensbedömningar för utfärdande, förlängning eller förnyelse av ett TRI- eller SFI-behörighetsbevis i tillämplig kategori av luftfartyg

En (TRE) typkontrollant för helikoptrar har befogenhet att förrätta (de prov som utmärks med en asterix* kräver att kontrollanten gått vidareutbildning till flygprovskontrollant) följande prov och kompetensbedömningar:

 • *flygprov och kompetenskontroller för utfärdande, förlängning eller förnyelse av typbehörigheter för helikopter
 • kompetenskontroller för förlängning eller förnyelse av IR eller för utökning av IR(H) från enmotoriga till flermotoriga helikoptrar, under förutsättning att TRE(H)-innehavaren har en giltig IR(H)
 • *flygprov för utfärdande av ATPL(H)
 • *kompetensbedömningar för utfärdande, förlängning eller förnyelse av en TRI(H)- eller SFI(H)-behörighet, förutsatt att kontrollanten har varit TRE i minst 3 år.

Referens FCL.1005.TRE.

Befogenheterna för en SFE för flygplan är att i en FFS har befogenhet att förrätta (de prov som utmärks med en asterix* kräver att kontrollanten gått vidareutbildning till flygprovskontrollant) följande prov och kompetensbedömningar:

 • *flygprov för utfärdande av typbehörigheter för flygplan
 • *flygprov för utfärdande av ATPL(A)
 • *flygprov för utfärdande av MPL, förutsatt att SFE:n har uppfyllt de krav som fastställs i punkt FCL.925
 • *kompetensbedömningar för utfärdande, förlängning eller förnyelse av en SFI(A)-behörighet i relevant kategori av luftfartyg
 • kompetenskontroller för förlängning eller förnyelse av typbehörigheter och IR

Befogenheterna för en SFE för helikoptrar är att i en FFS har befogenhet att förrätta (de prov som utmärks med en asterix* kräver att kontrollanten gått vidareutbildning till flygprovskontrollant) följande prov och kompetensbedömningar:

 • *flygprov för utfärdande av typbehörigheter för helikoptrar
 • *flygprov för utfärdande av ATPL(H)
 • *kompetensbedömningar för utfärdande, förlängning eller förnyelse av en SFI(H)-behörighet i relevant kategori av luftfartyg
 • kompetenskontroller för förlängning eller förnyelse av typbehörigheter och IR

Referens FCL.1005.SFE.

En FIE för flygplan har befogenhet att förrätta kompetensbedömningar för utfärdande, förlängning eller förnyelse av behörigheter för FI(A), CRI(A), IRI(A) och TRI(A) på enpilotsflygplan, under förutsättning att kontrollanten har relevant instruktörsbehörighet.

Referens FCL.1005.FIE.

En FIE för helikoptrar har befogenhet att förrätta kompetensbedöm[1]ningar för utfärdande, förlängning eller förnyelse av behörigheter för FI(H), IRI(H) och TRI(H) på enpilotshelikoptrar, under förutsättning att kontrollan[1]ten har relevant instruktörsbehörighet.

Referens FCL.1005.FIE.

En senior kontrollant är särskilt auktoriserad av den behöriga myndighet som ansvarar för kontrollantbehörigheten och får genomföra kompetensbedömning för utfärdande, förlängning och förnyelse av kontrollantbehörigheter som den behöriga myndigheten ansvarar för. Han eller hon ska inneha ett, för ändamålet, gällande kontrollantcertifikat, uppvisa en erfarenhet som är godtagbar för den behöriga myndighet samt ha genomfört ett stort antal prov i enlighet med Del-FCL.


Ange ett eller flera val för att filtrera din sökning


;